ตารางราคาพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมไดคัท

ราคาเริ่มต้น หมายเหตุ
สติ๊กเกอร์กระดาษ 150 – 40 บาท (ต่อ 1 แผ่น) ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ PVC จีน + พิมพ์เครื่อง EPSON SureColor S80670 650 – 300 บาทต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ PVC 3M + พิมพ์เครื่อง EPSON SureColor S80670 750 – 450 บาทต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ จีน + พิมพ์เครื่อง HP Latex 570 700 – 450 บาทต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ 3M + พิมพ์เครื่อง HP Latex 570 800 – 480 บาทต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ฝ้า จีน 600 บาท ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ฝ้า 3m 2500-1500 บาท (เกรด 5 ปี) ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ ซีทรู 800 – 450 บาท ต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
สติ๊กเกอร์ สะท้อนแสง 3500-800 บาท ต่อตารางเมตร ยิ่งทำมากยิ่งถูกมาก
เคลือบงาน เริ่มต้นตารางเมตรละ 80 บาท
ค่าออกแบบ เริ่มต้น 400 บาท
ค่าติดตั้ง คิดตามจริง